Om oss

Reed Foto består av eit nasjonalt nettverk av rutinerte fotografar. I tillegg til solid rutine vi har gjennom mange år med fotografering av tusenvis av elevar, er vi og i ferd med å utvikle nye tekniske løysingar for dei norske skulefototenestene. Vi har faste oppdrat frå Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Vår primære målgruppe er ungdomsskular, folkehøgskular og vidaregåande skular, men vi har også utvikla nye og framtidsretta løysingar retta mot barnehagar og grunnskular. Vår filosofi er å heile tida knytte til oss dei beste fotografane for at kundane skal få både den best muleg service og resultatet.